Our Norway Store is now part of a BIGGER PICTURE

 // for English please scroll down the page //

 

Kjære venner,

Som en del av vårt pågående engasjement for bærekraftighet og reduksjon av vårt karbonavtrykk, har vi besluttet å stenge vår butikk i Norge og sentralisere all vårt europeiske salg gjennom vår hovednettbutikk på https://photographygloves.com.

Ifølge studier utført av forskere ved University of California, Berkeley, kan en enkelt nettside produsere opptil 4 gram CO2 per sekund, noe som kan tilsvare flere hundre kilo CO2 per år for en nettside med høy trafikk. Dette skyldes energiforbruket til servere, datasentre og annen infrastruktur som er nødvendig for å hoste og levere nettsider til brukerne.

Ved å sentralisere salget vårt og redusere antall servere vi bruker, bidrar vi til å redusere vårt karbonavtrykk og gjøre vår del for å beskytte planeten.

Vi forstår at denne endringen kan komme som en overraskelse for noen av dere, men vi mener at det er den rette beslutningen for vår virksomhet og for miljøet. Ved å fokusere alle våre innsats på vår hovednettbutikk i Europa, kan vi tilby en bedre handleopplevelse for alle våre kunder og fortsette å tilby høykvalitets produkter og utmerket kundeservice som du har kommet til å forvente fra Vallerret.

Ja! Vi sender fortsatt til Norge

Våre norske kunder kan nå shoppe i vår hovednettbutikk i Europa, og produktene vil bli sendt fra Nederlandene.

For å handle i vår hovednettbutikk i Europa, kan du enkelt gå til https://photographygloves.com. Du vil finne alle de samme flotte produktene og funksjonene du er vant til, inkludert vårt fulle utvalg av fotohansker og tilbehør.

Hvis du har spørsmål om stengingen av vår butikk i Norge, eller hvis du vil lære mer om våre bærekraftstiltak, ikke nøl med å kontakte oss. Vi er alltid her for å hjelpe og vi setter pris på din støtte mens vi jobber mot en mer bærekraftig fremtid.

Takk for at du velger Vallerret og for at du blir med oss på denne reisen mot en grønnere, mer bærekraftig verden.

Varme hilsener,
Vallerret-teamet

 

// for Norwegian please see above //

 

Dear friends,

As part of our ongoing commitment to sustainability and reducing our carbon footprint, we have made the decision to close our Norway Store and centralize all our European sales through our main web store at https://photographygloves.com.

According to a study conducted by researchers at the University of California, Berkeley, a single webpage can produce up to 4 grams of CO2 per second, which can add up to several hundred kilograms of CO2 per year for a website with high traffic. This is due to the energy consumption of servers, data centers, and other infrastructure needed to host and deliver websites to users.

By centralizing our sales and reducing the number of servers we use, we are helping to reduce our carbon footprint and do our part to protect the planet.

We understand that this change may come as a surprise to some of you, but we believe that it is the right decision for our business and for the environment. By focusing all our efforts on our main European store, we can provide a better shopping experience for all our customers and continue to offer the high-quality products and excellent customer service that you've come to expect from Vallerret.

Yes! We still ship to Norway

Our Norwegian customers can now shop via our central European Store and products will be shipped to Norway from The Netherlands.

To shop on our main European store, simply head to https://photographygloves.com. You'll find all the same great products and features that you're used to, including our full range of photography gloves and accessories.

If you have any questions or concerns about the closure of our Norway store, or if you would like to learn more about our sustainability efforts, please don't hesitate to contact us. We're always here to help and we appreciate your support as we work towards a more sustainable future.

Thank you for choosing Vallerret and for joining us on this journey towards a greener, more sustainable world.

Warm regards,
The Vallerret Team